RODO

Szanowni Państwo,

25 maja 2018 roku zaczęło obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46WE (dalej „RODO”)

Postanowienia ogólne.

Administratorem danych osobowych jest Uczniowski Klub Sportowy Włóczykij, ul. Partyzantów Kociewskich 51, 83-221 Osiek. Zapisany w rejestrze uczniowskich klubów sportowych starostwa powiatowego w Starogardzie Gd. pod numerem 31.

Jak przetwarzamy dane osobowe.

Jako UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY UKS Włóczykij w świetle przepisów jesteśmy administratorem danych osobowych członków klubu. To oznacza, że odpowiadamy za wykorzystanie danych w sposób bezpieczny, zgodny z umową oraz obowiązującymi przepisami.

Jesteśmy administratorem danych osobowych podanych przez uczestników imprez i wydarzeń, organizowanych w ramach działalności statutowej Klubu.

Kontakt w sprawie przechowywania i przetwarzania Twoich danych osobowych nawiążesz wysyłając e-mail na adres: ukswloczykij@wp.pl

W jakim celu i na jakiej podstawie wykorzystujemy Państwa dane osobowe.

Państwa dane osobowe uzyskane są od Państwa przy podpisaniu deklaracji członkowskiej oraz przy wnioskowaniu o przyznanie lub przedłużenie licencji sportowej w Polskim Związku Orientacji Sportowej i obejmują:

imię i nazwisko, rok i miejsce urodzenia, e-mail, dane teleadresowe.

W/w dane wykorzystujemy w następujących celach:

– wykonania ciążących na nas obowiązków prawnych, np.: wystawianie i przechowywanie rachunków oraz dokumentów księgowych, list zawodników, zgłoszeń na zawody,  ubezpieczenie członków klubu podczas zawodów, obozów sportowych oraz sprawozdania z działalności klubu.

– wysyłanie wiadomości email dotyczących zajęć sportowych oraz informacji dotyczących funkcjonowania klubu.

– wykorzystujemy wizerunek członka klubu na  zdjęciach z zajęć sportowych, zawodów umieszczając je na stronie klubu www.ukswloczykij.pl i klubowym koncie facebook.

Dane osobowe uczestników imprez obejmują:

imię i nazwisko, e-mail, miejscowość, nr. telefonu:

W/w dane wykorzystujemy w następujących celach:

– tworzenie listy zgłoszeniowej i listy startowej zawodników, podział na kategorie startowe, informowanie uczestników w sprawach technicznych, publikowanie listy wyników, zdjęcia z zawodów, kontakt telefoniczny z zawodnikami w trakcie trwania zawodów.

Odbiorcy danych.

Odbiorcy to inne organizacje, którym UKS Włóczykij może ujawnić dane. Należą do nich:

– organy państwa uprawnione na podstawie odrębnych przepisów na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań,

– organizatorzy zawodów do udziału w których zgłoszono zawodnika.

Odbiorcy danych uczestników imprez, zawodów organizowanych przez UKS Włóczykij:

– dane te są wykorzystywane tylko na potrzeby bieżącej organizacji zawodów i nie są udostępniane innym podmiotom

Czas przetwarzania danych.

Będziemy przetwarzali Twoje dane do czasu rezygnacji z członkostwa w UKS Włóczykij lub wygaśnięcia licencji sportowej, a po tym czasie w terminach pozwalających  UKS Włóczykij na dochodzenie lub obronę przed roszczeniami.

Twoje uprawnienia

Ponieważ przetwarzamy Twoje dane, masz wobec nas prawo do: dostępu do treści swoich danych, sprostowania danych, usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu, cofnięcia zgody na członkostwo w UKS Włóczykij  w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznasz, iż przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy RODO.

Będziemy przetwarzali Twoje dane jako uczestnika imprezy do czasu opublikowania ostatecznej listy wyników. Po tym czasie Jedynie Twoje imię i nazwisko, nazwa drużyny, miejscowość zostanie umieszczone na wynikach z danego wydarzenia oraz zdjęcia. Pozostałe dane  są usuwane, za Twoją zgodą możemy Ciebie informować poprzez e-mail o kolejnych zawodach i imprezach organizowanych przez UKS Włóczykij

Ponieważ przetwarzamy Twoje dane, masz wobec nas prawo do: dostępu do treści swoich danych, sprostowania danych, usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznasz, iż przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy RODO.

Czy musisz podać swoje dane?

Podajesz nam swoje dane w pełni dobrowolnie, przy czym jeżeli tego nie zrobisz nie będziesz mógł być członkiem UKS Włóczykij lub uzyskać licencji sportowej.

Jako uczestnik imprez i wydarzeń organizowanych przez UKS Włóczykij podajesz nam swoje dane w pełni dobrowolnie, przy czym jeżeli tego nie zrobisz nie będziesz mógł być uczestnikiem naszych przedsięwzięć.

 

Pozdrawiamy

Uczniowski Klub Sportowy Włóczykij