regulamin

REGULAMIN (pdf)

Imprezy na Orientację

SZAGO XV

Swarożyn 24.03.2018

 

regulamin

ORGANIZATOR:

Uczniowski Klub Sportowy Włóczykij

przy Publicznej Szkole Podstawowej w Osieku, ul. Partyzantów Kociewskich 51, 83-221 Osiek

www.ukswloczykij.pl

ukswloczykij@wp.pl

www.facebook.com/impreza.szago

WSPÓŁORGANIZATOR:

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Swarożynie

SPONSORZY:

Urząd Gminy w Osieku

Starostwo Powiatowe w Starogardzie Gd.

ZESPÓŁ ORGANIZACYJNY:

Kierownik Zawodów: Artur Fankidejski PInO 661

Sędzia Główny: Marek Wrzałkowski PInO 709

Budowniczy Tras:

– marsze na orientację – MT Olga Wrzałkowska, TT Marek Wrzałkowski, BT Artur Fankidejski

– rowerowa jazda na orientację – R50, R100 Artur Fankidejski

Grafika: Anna Dettlaff

Sekretariat: Anna Dettlaff, Estera Kornacka

TERMIN:

24 marca 2018 r.

MIEJSCE, BAZA:

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Swarożynie, Szkolna 2

KATEGORIE STARTOWE:

  • dzienna MT mało trudna 12km, mało trudna – 2-8 osób
  • dzienna TT turystyczna 18km, trudna – 1-3 osób
  • dzienna BT bardzo trudna 20km, bardzo trudna – 1-3 osób
  • R50 rowerowa – 50 km, (limit czasu 6 h) 1 os.
  • R100 rowerowa – 100 km,(limit czasu 8 h) 1 os.

Klasyfikacje do PBT (MT-TD/TM, TT-TJ/TU, BT-TZ, rowerowa R50)

Klasyfikacje do DInO (TT, BT)

Osoby niepełnoletnie startują za pisemną zgodą rodziców i tylko na trasach MT, TT     i R50. Wzór zgody do pobrania na stronie www.ukswloczykij.pl. Osoby pełnoletnie podpisują w sekretariacie zawodów oświadczenie o stanie zdrowia i odpowiedzialności organizatorów.

OPIS TRAS:

TRASA dzienna MT mało trudna : skala trudności mało trudna, 12 km (odległość mierzona po linii prostej z ominięciem przeszkód stałych (rzeka, jezioro) mapa czarno-biała  – trzy mapy na jeden zespół (pełna treść mapy). Zespół będzie mógł liczyć maksymalnie osiem osób. Kolejność potwierdzania zgodnie z informacją na mapie. Limit czasu, skala mapy  i ilość PK zostaną podane później.

TRASA dzienna TT turystyczna : skala trudności trudna, 18 km (odległość mierzona po linii prostej z ominięciem przeszkód stałych (rzeka, jezioro) mapa czarno-biała  – trzy mapy na jeden zespół (pełna treść mapy). Zespół będzie mógł liczyć maksymalnie trzy osoby. Kolejność potwierdzania zgodnie z informacją na mapie. Limit czasu, skala mapy  i ilość PK zostaną podane później.

TRASA dzienna BT bardzo trudna: skala trudności  bardzo trudna, 20 km (odległość mierzona po linii prostej z ominięciem przeszkód stałych (rzeka, jezioro). Mapa czarno-biała, jedna mapa na osobę (pełna mapa, możliwość delikatnej modyfikacji treści mapy). Zespół będzie mógł liczyć maksymalnie trzy osoby. Kolejność potwierdzania punktów zgodnie z informacją na mapie. Limit czasu, skala mapy i ilość PK zostaną podane później.

TRASA R50 rowerowa: 50 km – odległość mierzona wzdłuż najkrótszych elementów liniowych na mapie: dróg, ścieżek, granic kultur lub innych elementów liniowych. Limit czasu 6 godzin. Mapa kolorowa w skali 1:50 000 – jedna mapa na osobę (pełna treść mapy). Trasa indywidualna. Kolejność potwierdzania punktów dowolna – scorelauf, obowiązuje punktacja dodatnio-ujemna (wagowa).

TRASA R100 rowerowa: 100 km – odległość mierzona wzdłuż najkrótszych elementów liniowych na mapie: dróg, ścieżek, granic kultur lub innych elementów liniowych. Limit czasu 8 godzin. Mapa kolorowa w skali 1:50 000 – jedna mapa na osobę (pełna treść mapy). Trasa indywidualna. Kolejność potwierdzania punktów dowolna – scorelauf, obowiązuje punktacja dodatnio-ujemna (wagowa).

OBOWIĄZUJE START W KASKU ROWEROWYM!

We wszystkich kategoriach start na lub we własnym sprzęcie.

ZGŁOSZENIA:

Do 25 lutego 2018 roku

Zgłoszenia można dokonać poprzez formularz zgłoszeniowy na stronie www.ukswloczykij.pl

Do 15 marca 2018 roku

Obowiązuje wyższa opłata startowa. Zgłoszenia można dokonać poprzez formularz zgłoszeniowy na stronie www.ukswloczykij.pl

Od 16 marca 2018 roku

Obowiązuje wyższa opłata startowa – można zgłaszać się wg powyższych zasad lub bezpośrednio przed startem w sekretariacie zawodów.

Zgłoszenie będzie ważne w momencie wpłynięcia opłaty startowej na konto organizatora.
W przypadku nie wpłynięcia opłaty startowej zgłoszenie jest nieważne.
Po potwierdzeniu wpłynięcia opłaty startowej na konto organizatora, uczestnik zostaje odznaczony na liście startowej.

Formularz zgłoszeniowy będzie aktywny do dnia 22.03.2018 do godziny 21:00 (wypełnienie formularza zwiększa szanse otrzymania pełnych świadczeń startowych).

Osoby niepełnoletnie startują za pisemną zgodą rodziców i pod opieką osoby pełnoletniej. Wzór zgody do pobrania na stronie www.ukswloczykij.pl

Osoby pełnoletnie podpisują w sekretariacie zawodów oświadczenie o stanie zdrowia   i odpowiedzialności organizatorów lub pobierają je na stronie www.ukswloczykij.pl      i dostarczają do sekretariatu.

OPŁATA STARTOWA:

Opłatę startową należy przesłać przekazem, przelewem na konto:
UKS WŁÓCZYKIJ  

volkswagenbank: 48 2130 0004 2001 0439 0563 0002 

Tytuł: podaniem imienia nazwiska, kategorii, osoby (osób) za które dokonujemy wpłaty.

Wpisowe liczone jest od osoby.

Wysokość opłaty startowej:

 

Trasa

Płatne do

25.02.2018

Płatne do

15.03.2018

Płatne od

16.03.2018 

(lub na starcie)

MT, TT, BT 30 zł 40 zł 50 zł
R50, R100 40 zł 50 zł 70 zł

UWAGA!!!
– Osoby do 16 roku życia mają zniżkę 50%

– Uczniowie ZSCKR w Swarożynie 50% (za okazaniem legitymacji na starcie)

– Od 16 marca 2018 wpisowe wzrasta o 10-20 zł i nie gwarantuje się pełnych świadczeń.

– Opłatę startową za kilka osób można uiszczać na jednym przekazie/przelewie (należy podać nazwiska startujących).

– W przypadku stwierdzenia braku obecności na listach startowych pomimo  

  opłacenia opłaty startowej, należy w sekretariacie zawodów okazać dowód

  uiszczenia opłaty startowej.

– Czas weryfikacji zgłoszenia od momentu jego dotarcia do organizatorów może potrwać kilka dni.

– Zwrot wpisowego: do 15 marca 100%, do 18 marca (włącznie) 50%, w późniejszych

terminach i w dniu zawodów nie przewidujemy zwrotu wpisowego.

WYŻYWIENIE:

Organizator zapewnia ciepły posiłek, kawę, herbatę, wodę itp.

KOMUNIKAT STARTOWY:

Szczegółowy komunikat startowy pojawi się ok. 20 marca.

Kolejne informacje dotyczące imprezy (zgody do pobrania, listy zgłoszonych zawodników, regulamin InO,  itp.) będą sukcesywnie umieszczane na stronie zawodów  www.ukswloczykij.pl

RAMOWY PROGRAM ZAWODÓW:

24.03.2018 sobota

06.30 – Przyjmowanie uczestników w bazie zawodów

08.00 – Start trasy R100

09.00 – Start trasy R50

09.00 –  Minuta „0” tras TT i BT

10.00 –  Minuta „0” tras MT

15.00 –  Meta trasy R50

16.00 – Meta trasy R100

18.30 – Zakończenie, nagrodzenie zwycięzców tras R50, R100, MT

19.00 – Zakończenie, nagrodzenie zwycięzców tras TT, BT

KOMUNIKACJA:

– w miejscowości znajduje się stacja PKP Swarożyn linia Tczew-Chojnice

–  węzeł Autostrady A1, PKS

META dla wszystkich kategorii znajduje się w bazie zawodów

NOCLEG:

dla tras R50, R100 istnieje możliwość noclegu w warunkach turystycznych na sali gimnastycznej  pt/sb (23/24.03.2018r.) po wcześniejszym zgłoszeniu chęci noclegu u organizatora!

SEKRETARIAT:

czynny 24 marca 2018 od godz. 6.30 przez cały czas trwania zawodów

NAGRODY:

– nagrody rzeczowe, dla trzech pierwszych zespołów w danej kategorii

– dyplomy i puchary dla najlepszych

– często zdarza się losowanie nagród nadmiarowych podczas zakończenia

ŚWIADCZENIA STARTOWE:

– mapa dla każdego uczestnika,

– na mecie posiłek, herbata, kawa itp.,

– referat weryfikacyjny OInO,

– potwierdzenie punktów do OInO,

– pieczątka okolicznościowa,

– inne nieujawnione.

DANE OSOBOWE:

Wszyscy uczestnicy Imprezy na Orientację SZAGO XV wyrażają zgodę na publikację ich wizerunku oraz ich imienia i nazwiska w relacjach z Imprezy zamieszczanych w mediach oraz materiałach promocyjnych Organizatorów, Patronów i Sponsorów oraz wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych na potrzeby organizowanych przez UKS WŁÓCZYKIJ OSIEK imprez i zawodów jak również na ich gromadzenie w bazach danych UKS WŁÓCZYKIJ OSIEK zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (Dz.U. 133/97, poz. 883). Zgadzają się również na otrzymywanie korespondencji drogą elektroniczną i udostępniają w tym celu swój adres e-mail zgodnie z ustawą z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 144/02, poz. 1204).

POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

– zawody odbędą się bez względu na pogodę,

– trasy MnO rozgrywane są zgodnie z regulaminem InO PTTK,

– zakaz korzystania z własnych map, niedostarczonych przez organizatora,

– korzystanie z GPS tylko do zapisu tracka,

– zawodnicy startują na własną odpowiedzialność, osoby niepełnoletnie za pisemną zgodą rodziców i pod opieką osoby dorosłej,

– zgłoszenie po terminie nie gwarantuje pełnych świadczeń,

– uczestnicy ubezpieczają się we własnym zakresie,

– na zawodach obowiązuje Karta Turysty,

– ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatora,

– za szkody wyrządzone wobec uczestników jak i osób trzecich organizator nie odpowiada,

– na terenie bazy obowiązuje zakaz palenia papierosów i spożywania alkoholu,

– szczegółowe informacje na stronie www.ukswloczykij.pl