regulamin

REGULAMIN (pdf)
Imprezy na Orientację
SZAGO XVI

ORGANIZATOR:
Uczniowski Klub Sportowy Włóczykij
przy Publicznej Szkole Podstawowej w Osieku,
ul. Partyzantów Kociewskich 51, 83-221 Osiek

www.ukswloczykij.pl
ukswloczykij@wp.pl
www.facebook.com/impreza.szago

SPONSORZY:
Urząd Gminy w Osieku
Starostwo Powiatowe w Starogardzie Gd.
Pomorskie Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe

PATRONAT MEDIALNY:                                                                                                                                   Gazeta Kociewska

ZESPÓŁ ORGANIZACYJNY:
Kierownik Zawodów: Artur Fankidejski PInO 661
Sędzia Główny: Marek Wrzałkowski PInO 709
Budowniczy Tras:
– marsze na orientację – Marek Wrzałkowski, Olga Wrzałkowska, Piotr Sternicki,
Artur Fankidejski
– rowerowa jazda na orientację – Artur Fankidejski
– kajakowa InO – Artur Fankidejski, Anna Dettlaff
Kierownik Sekretariatu: Estera Kornacka
Sekretariat: Anna Dettlaff, Marta Szuta, Dominika Kępczyńska, Julia Gniewkowska, Marcin Grzebiński, Oliwia Bedla, Alicja Bukowska
Grafika: Anna Dettlaff, Artur Fankidejski

TERMIN:
22-23 września 2018 r.

MIEJSCE, BAZA:
Osiek, Hala Sportowa, ul. Partyzantów Kociewskich 51

KATEGORIE STARTOWE:
dzienne: sobota 22 września
• dzienna TŁ łatwa ok. 10 km, łatwa – 1-10 osób
• dzienna TT turystyczna ok. 16 km, trudna – 1-5 osób                                                                             • TP 25 piesza (bez stowarzyszy) 1 os.
• TK kajakowa – (limit czasu 5 h) 2 os.
• R50 rowerowa^ – 50 km, (limit czasu 6 h) 1 os.
• R100 rowerowa – 100 km, (limit czasu 8 h) 1 os.

nocne: sobota/niedziela 22-23 września
• nocna TŁ łatwa^ ok. 10 km, łatwa – 1-5 osób
• nocna TT trudna*^ ok. 12 km, mało trudna – 1-3 osób
• nocna BT bardzo trudna*^ ok. 20km, bardzo trudna – 1-3 osób

^Klasyfikacje do PBT : nocne TŁ-TD/TM, nocne TT-TJ/TU, nocna BT-TZ, rowerowa R50, zgodnie z regulaminem Pucharu

*Klasyfikacje do DInO: nocna TT, nocna BT, zgodnie z regulaminem Pucharu

Osoby niepełnoletnie mogą startować samodzielnie za pisemną zgodą obojga rodziców (opiekunów prawnych) tylko i wyłącznie na trasach dziennych TŁ, TT, nocnej TŁ, TT. Na pozostałych trasach start pod opieką osoby dorosłej. Wzór zgody do pobrania na stronie www.ukswloczykij.pl

Osoby pełnoletnie podpisują w sekretariacie zawodów oświadczenie o stanie zdrowia i odpowiedzialności organizatorów lub pobierają je na stronie www.ukswloczykij.pl i dostarczają do sekretariatu.

OPISY TRAS:
UWAGA
Warunkiem uruchomienia danej trasy jest zapisanie się na nią minimum 10 zespołów, w przeciwnym razie następuje zwrot wpisowego lub przepisanie na inną trasę.
Trasy dzienne można dowolnie łączyć z nocnymi.

Dziennych:

TRASA TŁ łatwa: skala trudności łatwa, długość ~10 km – odległość mierzona po linii prostej między punktami z ominięciem przeszkód stałych (rzeka, jezioro); mapa o pełnej treści. Zespół będzie mógł liczyć maksymalnie dziesięć osób. Kolejność potwierdzania punktów zgodna z informacją na mapie. Limit czasu, skala mapy i ilość PK zostaną podane w komunikacie startowym.

TRASA TT trudna: skala trudności trudna, długość ~16 km – odległość mierzona po linii prostej między punktami z ominięciem przeszkód stałych (rzeka, jezioro); mapa o prawie pełnej treści. Zespół będzie mógł liczyć maksymalnie pięć osób. Kolejność potwierdzania zgodnie z informacją na mapie. Limit czasu, skala mapy i ilość PK zostaną podane w komunikacie startowym.

TRASA TP 25 piesza:  długość ~25 km  Brak punktów stowarzyszonych. Odległość mierzona wzdłuż najkrótszych elementów liniowych na mapie: dróg, ścieżek, granic kultur lub innych elementów liniowych. Limit czasu 7 godzin. Mapa o pełnej treści, kolorowa. Start indywidualny. Kolejność potwierdzania punktów: dowolna. Ilość PK ok. 12-15. Start masowy.

TRASA kajakowa: limit 5 godzin -. Mapy kolorowe w skali 1: 25 000 – jedna mapa na osobę (pełna treść mapy). Trasa drużynowa. Kolejność potwierdzania punktów dowolna – scorelauf, obowiązuje punktacja dodatnio-ujemna (wagowa). Ilość PK zostanie podana w komunikacie startowym. Budowniczy: Artur Fankidejski, Anna Dettlaff.
Przez cały czas trwania zawodów obowiązkowo nosimy nałożoną kamizelkę asekuracyjną. Start na sprzęcie organizatora.

TRASA R50 rowerowa: 50 km – odległość mierzona wzdłuż najkrótszych elementów liniowych na mapie: dróg, ścieżek, granic kultur lub innych elementów liniowych. Limit czasu 6 godzin. Mapy kolorowe w skali 1: 50 000 – jedna mapa na osobę (pełna treść mapy). Trasa indywidualna. Kolejność potwierdzania punktów dowolna – scorelauf, obowiązuje punktacja dodatnio-ujemna (wagowa). Ilość PK zostanie podana w komunikacie startowym. Budowniczy: Artur Fankidejski.
ZALECA SIĘ START W KASKU ROWEROWYM! Start na własnym sprzęcie.

TRASA R100 rowerowa: 100 km – odległość mierzona wzdłuż najkrótszych elementów liniowych na mapie: dróg, ścieżek, granic kultur lub innych elementów liniowych. Limit czasu 8 godzin. Mapa kolorowa w skali 1: 50 000 – jedna mapa na osobę (pełna treść mapy). Trasa indywidualna. Kolejność potwierdzania punktów dowolna – scorelauf, obowiązuje punktacja dodatnio-ujemna (wagowa). Ilość PK zostanie podana w komunikacie startowym. Budowniczy: Artur Fankidejski.
ZALECA SIĘ START W KASKU ROWEROWYM! Start na własnym sprzęcie.

Nocnych:

TRASA TŁ nocna łatwa: skala trudności łatwa, długość ~10 km – odległość mierzona po linii prostej pomiędzy punktami z ominięciem przeszkód stałych (rzeka, jezioro) mapa o pełnej treści. Zespół będzie mógł liczyć maksymalnie pięć osób. Kolejność potwierdzania zgodnie z informacją na mapie. Limit czasu, skala mapy i ilość PK zostaną podane w komunikacie startowym.

TRASA TT nocna trudna: skala trudności trudna, długość ~16 km – odległość mierzona po linii prostej pomiędzy punktami z ominięciem przeszkód stałych (rzeka, jezioro) mapa w większości o pełnej treści (możliwość drobnych modyfikacji), skala mapy 1 : 25 000. Zespół będzie mógł liczyć maksymalnie trzy osoby. Kolejność potwierdzania PK zgodnie z informacją na mapie. Limit czasu, ilość PK zostaną podane w komunikacie startowym. Budowniczy: Marek Wrzałkowski PInO 709.

TRASA BT nocna bardzo trudna: skala trudności bardzo trudna, długość ~20 km -odległość mierzona po linii prostej pomiędzy punktami z ominięciem przeszkód stałych (rzeka, jezioro). Zespół będzie mógł liczyć maksymalnie trzy osoby. Mapa czarno-biała, pełna, możliwość delikatnej modyfikacji treści mapy, skala mapy 1 : 25 000. Kolejność potwierdzania punktów zgodnie z informacją na mapie. Limit czasu i ilość PK zostaną podane w komunikacie startowym.

ZGŁOSZENIA:
Do 26 sierpnia 2018 roku
Zgłoszenia można dokonać poprzez formularz zgłoszeniowy na stronie www.ukswloczykij.pl

Do 14 września 2018 roku
Obowiązuje wyższa opłata startowa. Zgłoszenia można dokonać poprzez formularz zgłoszeniowy na stronie www.ukswloczykij.pl

Od 15 września 2018 roku
Obowiązuje najwyższa opłata startowa – można zgłaszać się poprzez formularz zapisowy (forma zalecana) lub bezpośrednio przed startem w sekretariacie zawodów.

Zgłoszenie będzie ważne, gdy opłata startowa zostanie zaksięgowana na koncie organizatora (po potwierdzeniu wpłynięcia opłaty startowej na konto organizatora, uczestnik zostaje odznaczony na liście startowej).

OPŁATA STARTOWA:
Opłatę startową należy przesłać przekazem, przelewem na konto:
UKS WŁÓCZYKIJ volkswagenbank: 48 2130 0004 2001 0439 0563 0002
Tytuł: podanie imienia nazwiska, kategorii, osoby (osób) za które dokonujemy wpłaty.

Wysokość opłaty startowej:

 

Trasa

Płatne do

26.08.2018

Płatne do

14.09.2018

Płatne od

15.09.2018 

(lub na starcie)

piesza 30 zł 40 zł 50 zł
kajakowa 50 zł 70 zł brak możliwości
R50, R100 40 zł 50 zł 70 zł

UWAGA!!!
– Osoby do 16 roku życia mają zniżkę 50%
– Uczniowie PSP Osiek start na trasach dziennych TŁ, TT oraz nocnej TŁ płatne 10 zł
– Opłata za start na drugiej (nocnej) trasie wynosi 50%
– Zniżki nie łączą się
– Wpisowe liczone jest od osoby
– Opłatę startową za kilka osób można uiszczać na jednym przekazie/przelewie (należy podać nazwiska startujących).
– W przypadku stwierdzenia braku obecności na listach startowych pomimo
opłacenia opłaty startowej, należy w sekretariacie zawodów okazać dowód
uiszczenia opłaty startowej.
– Czas weryfikacji zgłoszenia od momentu jego dotarcia do organizatorów może potrwać kilka dni.
– Zwrot wpisowego: do 14 września 100%, do 16 września (włącznie) 50%, w późniejszych terminach i w dniu zawodów brak możliwości zwrotu wpisowego.

WYŻYWIENIE:
Organizator zapewnia na mecie ciepły posiłek w trakcie imprezy kawę, herbatę, wodę itp.

KOMUNIKAT STARTOWY:
Szczegółowy komunikat startowy pojawi się ok. 19 września.
Kolejne informacje dotyczące imprezy (zgody do pobrania, listy zgłoszonych zawodników, regulamin InO, itp.) będą sukcesywnie umieszczane na stronie zawodów www.ukswloczykij.pl

WSTĘPNY RAMOWY PROGRAM ZAWODÓW:
Może ulec zmianie w zależności od liczby osób, które zgłoszą się na poszczególne trasy!

22.09.2018 sobota
07.00 – Przyjmowanie uczestników w bazie zawodów (otwarcie sekretariatu)
08.00 – Minuta „0” trasy TT turystycznej
09.00 – Start masowy trasy rowerowej R100
09.00 – Minuta „0” trasy TŁ łatwej                                                                                                            09.30 – Start masowy trasy pieszej TP 25
10.00 – Start masowy trasy rowerowej R50
10.30 – Minuta „0” trasy kajakowej
15.30 – Meta trasy kajakowej
16.00 – Meta trasy R50
17.00 – Meta trasy R100
18.00 – Przyjmowanie uczestników tras nocnych
18.30 – Zakończenie, nagrodzenie zwycięzców tras dziennych
20.00 – Minuta „0” tras nocnych TŁ, TT i BT

23.09.2018 niedziela
06.30 – Zamknięcie mety tras nocnych
08.00 – Zakończenie, nagrodzenie zwycięzców tras nocnych

KOMUNIKACJA:
– własnym środkiem lokomocji
– najbliższe stacje PKP 15km Smętowo, 18km Warlubie
STAR i META dla wszystkich kategorii znajduje się w bazie zawodów

NOCLEG:
Istnieje możliwość noclegu w warunkach turystycznych na hali sportowej zarówno w noc pt/sb (21/22.09.2018r.) – możliwość przyjazdu w piątek najpóźniej o 22:00, jak i w noc sb/ndz (22/23.09.2018r.) w warunkach turystycznych z dostępem do pryszniców.

NAGRODY:
– nagrody rzeczowe, dyplomy, puchary dla trzech pierwszych zespołów w danej kategorii
– w zespołach, w których startuje powyżej 3 osób, nagrody przewidziane są dla maksymalnie 2 osób.

ŚWIADCZENIA STARTOWE:
– mapa dla każdego uczestnika
– na mecie posiłek, herbata, kawa itp.
– referat weryfikacyjny OInO
– potwierdzenie punktów do OInO
– pieczątka okolicznościowa
– inne nieujawnione

DANE OSOBOWE:
Wszyscy uczestnicy Imprezy na Orientację SZAGO XVI wyrażają zgodę na publikację ich wizerunku oraz ich imienia i nazwiska w relacjach z Imprezy zamieszczanych w mediach oraz materiałach promocyjnych Organizatorów, Patronów i Sponsorów oraz wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych na potrzeby organizowanych przez UKS WŁÓCZYKIJ OSIEK imprez i zawodów jak również na ich gromadzenie w bazach danych zgodnie z polityką prywatności Klubu www.ukswloczykij.pl/rodo Zgadzają się również na otrzymywanie korespondencji drogą elektroniczną i udostępniają w tym celu swój adres e-mail.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE:
– zawody odbędą się bez względu na pogodę
– uczestnicy zawodów ubezpieczają się we własnym zakresie
– trasy piesze rozgrywane są zgodnie z regulaminem InO PTTK: http://ino.pttk.pl/przepisy/reg/zasady_punktacji_i_wspolzawodnictwa_na_turystycznych_ino_pttk.pdf
– zakaz korzystania z własnych map, niedostarczonych przez organizatora
– korzystanie z GPS dozwolone jest tylko do zapisu tracka
– zawodnicy startują na własną odpowiedzialność, osoby niepełnoletnie na trasach dziennych TŁ i TT nocnych TŁ i TT za pisemną zgodą obojga rodziców, na pozostałych trasach wyłącznie pod opieką osoby dorosłej
– zgłoszenie po terminie nie gwarantuje pełnych świadczeń
– ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatora
– za szkody wyrządzone wobec uczestników jak i osób trzecich organizator nie odpowiada
– na trasie kajakowej za zniszczony sprzęt, zagubienie sprzętu odpowiada uczestnik
– szczegółowe informacje na stronie www.ukswloczykij.pl

Integralną częścią Regulaminu SZAGO XVI są Zasady Współzawodnictwa umieszczone na stronie zawodów.