Regulamin

regulamin Szago XIV

ORGANIZATOR:

Uczniowski Klub Sportowy Włóczykij

przy Zespole Szkół Publicznych w Osieku, ul. Partyzantów Kociewskich 51, 83-221 Osiek

www.ukswloczykij.pl

ukswloczykij@wp.pl

www.facebook.com/impreza.szago

SPONSORZY:

Urząd Gminy w Osieku

Urząd Gminy w Starej Kiszewie

Pomorskie Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe

Starostwo Powiatowe w Starogardzie Gd.

PATRONAT MEDIALNY:

Portal internetowy www.trójmiasto.pl

ZESPÓŁ ORGANIZACYJNY:

Kierownik Zawodów: Artur Fankidejski PInO 661

Sędzia Główny: Marek Wrzałkowski PInO 709

 Budowniczy Tras:

– marsze na orientację – Marek Wrzałkowski, Artur Fankidejski

– rowerowa jazda na orientację – Artur Fankidejski

 Kierownik Sekretariatu: Estera Kornacka

Grafika: Anna Dettlaff

TERMIN:

30 września – 01 października 2017 r.

MIEJSCE, BAZA:

Stara Kiszewa, Hala Sportowa, ul. Tysiąclecia 25

KATEGORIE STARTOWE:

dzienne: sobota 30 września

  • dzienna TF familijna 8 km, łatwa1-10 osób
  • dzienna MT mało trudna* 12 km, mało trudna1-5 osób
  • dzienna TT turystyczna* 20 km, trudna1-3 osób
  • R30 rowerowa – 30 km, (limit czasu 5 h) 1 os.
  • R60 rowerowa* – 60 km, (limit czasu 6 h) 1 os.
  • R100 rowerowa – 100 km, (limit czasu 8 h) 1 os.

nocne: sobota/niedziela 30.09-01.10

  • nocna MT mało trudna 12 km, mało trudna1-5 osób
  • nocna BT bardzo trudna* 20km, bardzo trudna1-3 osób

*Klasyfikacje do PBT (dzienna MT-TD/TM, dzienna TT-TJ/TU, nocna BT-TZ, rowerowa R60) zgodnie z regulaminem Pucharu: http://www.bractwoczarnejwody.org.pl/wp-content/uploads/2017/07/Regulamin-Pucharu-Bor%C3%B3w-Tucholskich-2017.pdf

*Klasyfikacje do DInO (dzienna TT, nocna BT) zgodnie z regulaminem Pucharu

Osoby niepełnoletnie mogą startować samodzielnie za pisemną zgodą obojga rodziców (opiekunów prawnych) tylko i wyłącznie na trasach dziennych TF, MT.

Na pozostałych trasach start pod opieką osoby dorosłej. Wzór zgody do pobrania na stronie www.ukswloczykij.pl

Osoby pełnoletnie podpisują w sekretariacie zawodów oświadczenie o stanie zdrowia i odpowiedzialności organizatorów lub pobierają je na stronie www.ukswloczykij.pl i dostarczają do sekretariatu.

OPISY TRAS:

  • Dziennych:

TRASA TF familijna: skala trudności łatwa, długość ~8 km – odległość mierzona po linii prostej między punktami z ominięciem przeszkód stałych (rzeka, jezioro); mapa o pełnej treści. Zespół będzie mógł liczyć maksymalnie dziesięć osób. Kolejność potwierdzania punktów zgodna z informacją na mapie. Limit czasu, skala mapy i ilość PK zostaną podane w komunikacie startowym. Budowniczy: Marek Wrzałkowski PInO 709.

TRASA MT mało trudna: skala trudności mało trudna, długość ~12 km – odległość mierzona po linii prostej między punktami z ominięciem przeszkód stałych (rzeka, jezioro); mapa o pełnej treści. Zespół będzie mógł liczyć maksymalnie pięć osób. Kolejność potwierdzania zgodnie z informacją na mapie. Limit czasu, skala mapy  i ilość PK zostaną podane w komunikacie startowym. Budowniczy: Marek Wrzałkowski PInO 709.

TRASA TT turystyczna: skala trudności trudna, długość ~20 km – odległość mierzona po linii prostej pomiędzy punktami z ominięciem przeszkód stałych (rzeka, jezioro) mapa w większości o pełnej treści (możliwość drobnych modyfikacji), skala mapy 1 : 25 000. Zespół będzie mógł liczyć maksymalnie trzy osoby. Kolejność potwierdzania PK zgodnie z informacją na mapie. Limit czasu, ilość PK zostaną podane w komunikacie startowym. Budowniczy: Marek Wrzałkowski PInO 709.

TRASA R30 rowerowa: 30 km – odległość mierzona wzdłuż najkrótszych elementów liniowych na mapie: dróg, ścieżek, granic kultur lub innych elementów liniowych. Limit czasu 5 godzin. Mapy kolorowe w skali 1:50 000 – jedna mapa na osobę (pełna treść mapy). Trasa indywidualna. Kolejność potwierdzania punktów dowolna – scorelauf, obowiązuje punktacja dodatnio-ujemna (wagowa). Ilość PK zostanie podana w komunikacie startowym. Budowniczy: Artur Fankidejski.

ZALECA SIĘ START W KASKU ROWEROWYM! Start na własnym sprzęcie.

TRASA R60 rowerowa: 60 km – odległość mierzona wzdłuż najkrótszych elementów liniowych na mapie: dróg, ścieżek, granic kultur lub innych elementów liniowych. Limit czasu 6 godzin. Mapy kolorowe w skali 1:50 000 – jedna mapa na osobę (pełna treść mapy). Trasa indywidualna. Kolejność potwierdzania punktów dowolna – scorelauf, obowiązuje punktacja dodatnio-ujemna (wagowa). Ilość PK zostanie podana w komunikacie startowym. Budowniczy: Artur Fankidejski.

ZALECA SIĘ START W KASKU ROWEROWYM! Start na własnym sprzęcie.

TRASA R100 rowerowa: 100 km – odległość mierzona wzdłuż najkrótszych elementów liniowych na mapie: dróg, ścieżek, granic kultur lub innych elementów liniowych. Limit czasu 8 godzin. Mapa kolorowa w skali 1:50 000 – jedna mapa na osobę (pełna treść mapy). Trasa indywidualna. Kolejność potwierdzania punktów dowolna – scorelauf, obowiązuje punktacja dodatnio-ujemna (wagowa). Ilość PK zostanie podana w komunikacie startowym. Budowniczy: Artur Fankidejski.

ZALECA SIĘ START W KASKU ROWEROWYM! Start na własnym sprzęcie.

  • Nocnych:

TRASA MT nocna mało trudna: skala trudności mało trudna, długość ~12 km – odległość mierzona po linii prostej pomiędzy punktami z ominięciem przeszkód stałych (rzeka, jezioro) mapa o pełnej treści. Zespół będzie mógł liczyć maksymalnie pięć osób. Kolejność potwierdzania zgodnie z informacją na mapie. Limit czasu, skala mapy  i ilość PK zostaną podane w komunikacie startowym. Budowniczy: Artur Fankidejski PInO 661

TRASA BT nocna bardzo trudna: skala trudności  bardzo trudna, długość ~20 km -odległość mierzona po linii prostej pomiędzy punktami z ominięciem przeszkód stałych (rzeka, jezioro). Zespół będzie mógł liczyć maksymalnie trzy osoby Mapa czarno-biała, pełna mapa, możliwość delikatnej modyfikacji treści mapy, skala mapy 1 : 25 000. Kolejność potwierdzania punktów zgodnie z informacją na mapie. Limit czasu i ilość PK zostaną podane w komunikacie startowym. Budowniczy: Artur Fankidejski PInO 661

ZGŁOSZENIA:

Do 31 sierpnia 2017 roku

Zgłoszenia można dokonać poprzez formularz zgłoszeniowy na stronie www.ukswloczykij.pl

Do 25 września 2017 roku

Obowiązuje wyższa opłata startowa. Zgłoszenia można dokonać poprzez formularz zgłoszeniowy na stronie www.ukswloczykij.pl

Od 26 września 2017 roku

Obowiązuje najwyższa opłata startowa – można zgłaszać się poprzez formularz zapisowy (forma zalecana) lub bezpośrednio przed startem w sekretariacie zawodów.

Zgłoszenie będzie ważne, gdy opłata startowa zostanie zaksięgowana na koncie organizatora (po potwierdzeniu wpłynięcia opłaty startowej na konto organizatora, uczestnik zostaje odznaczony na liście startowej).

OPŁATA STARTOWA:

Opłatę startową należy przesłać przekazem, przelewem na konto:
UKS WŁÓCZYKIJ  volkswagenbank: 48 2130 0004 2001 0439 0563 0002 

Tytuł: podaniem imienia nazwiska, kategorii, osoby (osób) za które dokonujemy wpłaty.

Wysokość opłaty startowej:

 

Trasa

Płatne do

31.08.2017

Płatne do

25.09.2017

Płatne od

26.09.2017 

(lub na starcie)

familijna 25 zł 35 zł 45 zł
MT, TT, BT 30 zł 40 zł 50 zł
R30 35 zł 45 zł 60 zł
R60, R100 40 zł 50 zł 70 zł

UWAGA!!!
– Osoby do 18 roku życia mają zniżkę 50%

– Członkowie UKS Włóczykij zniżka 50%

– Członkowie Klubu AKK GDAKK zniżka 20%

– Opłata za start na drugiej (nocnej) trasie wynosi 50%

– Zniżki nie łączą się

– Wpisowe liczone jest od osoby

– Opłatę startową za kilka osób można uiszczać na jednym przekazie/przelewie (należy podać nazwiska startujących).

– W przypadku stwierdzenia braku obecności na listach startowych pomimo  

  opłacenia opłaty startowej, należy w sekretariacie zawodów okazać dowód

  uiszczenia opłaty startowej.

– Czas weryfikacji zgłoszenia od momentu jego dotarcia do organizatorów może potrwać kilka dni.

– Zwrot wpisowego: do 22 września 100%, do 25 września (włącznie) 50%, w późniejszych terminach i w dniu zawodów nie przewidujemy zwrotu wpisowego.

WYŻYWIENIE:

Organizator zapewnia na mecie ciepły posiłek w trakcie imprezy kawę, herbatę, wodę itp.

KOMUNIKAT STARTOWY:

Szczegółowy komunikat startowy pojawi się ok. 26 września.

Kolejne informacje dotyczące imprezy (zgody do pobrania, listy zgłoszonych zawodników, regulamin InO,  itp.) będą sukcesywnie umieszczane na stronie zawodów  www.ukswloczykij.pl

WSTĘPNY RAMOWY PROGRAM ZAWODÓW:

30.09.2017 sobota

07.00 – Przyjmowanie uczestników w bazie zawodów (otwarcie sekretariatu)

08.00 – Minuta „0” trasy TT turystycznej

09.00 – Start masowy trasy rowerowej R100

09.00 –  Minuta „0” tras TF familijnej i MT mało trudnej

10.00 – Start masowy tras rowerowych R30 i R60

15.00 – Meta trasy R30

16.00 –  Meta trasy R60

17.00 – Meta trasy R100

18.00 – Przyjmowanie uczestników tras nocnych

18.30 – Zakończenie, nagrodzenie zwycięzców tras dziennych

19.30 – Wyjazd autobusem na start tras nocnych MT i BT

20.00 – Minuta „0” tras MT i BT

01.10.2017 niedziela

06.30 – Zamknięcie mety tras nocnych

08.00 – Zakończenie, nagrodzenie zwycięzców tras nocnych MT i BT

KOMUNIKACJA:

– własnym środkiem lokomocji, PKS

–  najbliższe stacje PKP 15km Zblewo, 18km Kościerzyna

META dla wszystkich kategorii znajduje się w bazie zawodów

NOCLEG:

Istnieje możliwość noclegu w warunkach turystycznych na hali sportowej zarówno w noc pt/sb (29/30.09.2017r.) – możliwość przyjazdu w piątek najpóźniej o 22:00, jak i w noc sb/ndz (30.09/01.10.2017) w warunkach turystycznych z dostępem do pryszniców.

NAGRODY:

– nagrody rzeczowe, dyplomy, puchary dla trzech pierwszych zespołów w danej kategorii

– w zespołach, w których startuje powyżej 3 osób, nagrody przewidziane są dla maksymalnie 3 osób.

ŚWIADCZENIA STARTOWE:

– mapa dla każdego uczestnika

– na mecie posiłek, herbata, kawa itp.

– referat weryfikacyjny OInO

– potwierdzenie punktów do OInO

– pieczątka okolicznościowa

– inne nieujawnione

UBEZPIECZENIE:

Organizator zawodów ubezpiecza od Następstw Nieszczęśliwych Wypadków wszystkich zawodników startujących na trasach marszowych i rowerowych. Ubezpieczenie NNW w firmie PZU zgodne z Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia.

DANE OSOBOWE:

Wszyscy uczestnicy Imprezy na Orientację SZAGO XIV wyrażają zgodę na publikację ich wizerunku oraz ich imienia i nazwiska w relacjach z Imprezy zamieszczanych w mediach oraz materiałach promocyjnych Organizatorów, Patronów i Sponsorów oraz wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych na potrzeby organizowanych przez UKS WŁÓCZYKIJ OSIEK imprez i zawodów jak również na ich gromadzenie w bazach danych UKS WŁÓCZYKIJ OSIEK zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (Dz.U. 133/97, poz. 883). Zgadzają się również na otrzymywanie korespondencji drogą elektroniczną i udostępniają w tym celu swój adres e-mail zgodnie z ustawą z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 144/02, poz. 1204).

POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

– zawody odbędą się bez względu na pogodę

– trasy piesze rozgrywane są zgodnie z regulaminem InO PTTK: http://ino.pttk.pl/przepisy/reg/zasady_punktacji_i_wspolzawodnictwa_na_turystycznych_ino_pttk.pdf

– zakaz korzystania z własnych map, niedostarczonych przez organizatora

– korzystanie z GPS dozwolone jest tylko do zapisu tracka

– zawodnicy startują na własną odpowiedzialność, osoby niepełnoletnie na trasach dziennych TF i MT za pisemną zgodą obojga rodziców, na pozostałych trasach wyłącznie pod opieką osoby dorosłej

– zgłoszenie po terminie nie gwarantuje pełnych świadczeń

– ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatora,

– za szkody wyrządzone wobec uczestników jak i osób trzecich organizator nie odpowiada

– szczegółowe informacje na stronie www.ukswloczykij.pl

 

 Integralną częścią Regulaminu SZAGO XIV są Zasady Współzawodnictwa umieszczone na stronie zawodów.