regulamin

REGULAMIN (pdf)

Imprezy na Orientację

SZAGO XVII

Kiełpino Górne, Gdańsk, 30.03.2019

ORGANIZATOR:

Uczniowski Klub Sportowy Włóczykij

przy Publicznej Szkole Podstawowej w Osieku,

ul. Partyzantów Kociewskich 51, 83-221 Osiek

www.ukswloczykij.pl

ukswloczykij@wp.pl

www.facebook.com/impreza.szago

WSPÓŁORGANIZATOR:

Szkoła Podstawowa nr 84 im. Jana Brzechwy w Gdańsku

ZESPÓŁ ORGANIZACYJNY:

Kierownik Zawodów: Artur Fankidejski PInO 661

Sędzia Główny: Marek Wrzałkowski PInO 709

Budowniczy Tras:

– marsze na orientację               – TŁ Piotr Sternicki,

– TT Anna Dettlaff PInO 759

– biegi na orientację                    – TP25 Artur Fankidejski PInO 661

– rowerowa jazda na orientację – R100 Artur Fankidejski PInO 661

Sekretariat: Olga Wrzałkowska, Julia Gniewkowska, Marcin Grzebiński

TERMIN:

30 marca 2019 r.

MIEJSCE, BAZA:

Szkoła Podstawowa nr 84 im. Jana Brzechwy, ul. Otomińska 72, 80-178 Gdańsk

KATEGORIE STARTOWE:

  • dzienna łatwa 10km, łatwa – 2-8 osób
  • dzienna TT turystyczna 17km, trudna – 1-3 osób
  • TP25 – 25 km, bez stowarzyszy (limit czasu 7 h) 1 os.
  • R100 rowerowa – 100 km,(limit czasu 8 h) 1 os.

Klasyfikacje do DInO: Trasa TT

OPIS TRAS:

TRASA dzienna TŁ łatwa: skala trudności łatwa, 10 km (odległość mierzona po linii prostej z ominięciem przeszkód stałych (rzeka, jezioro), pełna treść mapy. Zespół będzie mógł liczyć maksymalnie osiem osób. Kolejność potwierdzania zgodnie z informacją na mapie. Limit czasu, skala mapy  i ilość PK zostaną podane później.

TRASA dzienna TT turystyczna: skala trudności trudna, 17 km (odległość mierzona po linii prostej z ominięciem przeszkód stałych (rzeka, jezioro), pełna treść mapy. Zespół będzie mógł liczyć maksymalnie trzy osoby. Kolejność potwierdzania dowolna. Limit czasu, skala mapy i ilość PK zostaną podane później.

TRASA TP25 piesza: 25 km – Brak punktów stowarzyszonych. Odległość mierzona wzdłuż najkrótszych elementów liniowych na mapie: dróg, ścieżek, granic kultur lub innych elementów liniowych. Limit czasu 7 godzin (każda minuta po limicie czasu to strata 1 punktu kontrolnego). Mapa o pełnej treści, kolorowa. Start indywidualny. Kolejność potwierdzania punktów: dowolna. Ilość PK ok. 12-15. Punkty kontrolne to lampiony przestrzenne z perforatorem. O miejscu na mecie decyduje w pierwszej kolejności ilość potwierdzonych punktów a następnie czas przebycia trasy. Start masowy.

TRASA R100 rowerowa: 100 km – odległość mierzona wzdłuż najkrótszych elementów liniowych na mapie: dróg, ścieżek, granic kultur lub innych elementów liniowych. Limit czasu 8 godzin. Mapa kolorowa w skali 1:50 000 – jedna mapa na osobę (pełna treść mapy). Trasa indywidualna. Kolejność potwierdzania punktów dowolna – scorelauf, obowiązuje punktacja dodatnio-ujemna (wagowa). O miejscu na mecie decyduje w pierwszej kolejności ilość potwierdzonych punktów a następnie czas przebycia trasy. Start masowy.

ZALECANY START W KASKU ROWEROWYM!

ZGŁOSZENIA:

Do 1 MARCA 2019 roku

Zgłoszenia można dokonać poprzez formularz zgłoszeniowy na stronie www.ukswloczykij.pl

Do 22 marca 2019 roku

Obowiązuje wyższa opłata startowa. Zgłoszenia można dokonać poprzez formularz zgłoszeniowy na stronie www.ukswloczykij.pl

Od 23 marca 2019 roku

Obowiązuje wyższa opłata startowa – można zgłaszać się wg powyższych zasad lub bezpośrednio przed startem w sekretariacie zawodów.

Zgłoszenie będzie ważne w momencie wpłynięcia opłaty startowej na konto organizatora.
W przypadku nie wpłynięcia opłaty startowej zgłoszenie jest nieważne.
Po potwierdzeniu wpłynięcia opłaty startowej na konto organizatora, uczestnik zostaje odznaczony na liście startowej.

Formularz zgłoszeniowy będzie aktywny do dnia 29.03.2019 do godziny 21:00 (wypełnienie formularza zwiększa szanse otrzymania pełnych świadczeń startowych).

Osoby niepełnoletnie startują za pisemną zgodą rodziców i pod opieką osoby pełnoletniej. Wzór zgody do pobrania na stronie www.ukswloczykij.pl

Osoby pełnoletnie podpisują w sekretariacie zawodów oświadczenie o stanie zdrowia   i odpowiedzialności organizatorów lub pobierają je na stronie www.ukswloczykij.pl      i dostarczają do sekretariatu.

OPŁATA STARTOWA:

Opłatę startową należy przesłać przekazem, przelewem na konto:
UKS WŁÓCZYKIJ  

volkswagenbank: 48 2130 0004 2001 0439 0563 0002 

Tytuł: podaniem imienia nazwiska, kategorii, osoby (osób) za które dokonujemy wpłaty.

Wpisowe liczone jest od osoby.

Wysokość opłaty startowej:

 

Trasa

Płatne do

22.03.2019

Płatne od

23.03.2019 

(lub na starcie)

TŁ, TT, BnO (TP25)
40 zł 50 zł
 R100 50 zł 70 zł

 UWAGA!!!
– Osoby do 16 roku życia mają zniżkę 50%

– Opłatę startową za kilka osób można uiszczać na jednym przekazie/przelewie (należy podać nazwiska startujących).

– W przypadku stwierdzenia braku obecności na listach startowych pomimo  

  opłacenia opłaty startowej, należy w sekretariacie zawodów okazać dowód

  uiszczenia opłaty startowej.

– Czas weryfikacji zgłoszenia od momentu jego dotarcia do organizatorów może potrwać kilka dni.

– Zwrot wpisowego: do 17 marca 100%, do 24 marca (włącznie) 50%, w późniejszych

terminach i w dniu zawodów nie przewidujemy zwrotu wpisowego.

WYŻYWIENIE:

Organizator zapewnia ciepły posiłek, kawę, herbatę, wodę itp.

KOMUNIKAT STARTOWY:

Szczegółowy komunikat startowy pojawi się ok. 27 marca.

Kolejne informacje dotyczące imprezy (zgody do pobrania, listy zgłoszonych zawodników, regulamin InO,  itp.) będą sukcesywnie umieszczane na stronie zawodów  www.ukswloczykij.pl

RAMOWY PROGRAM ZAWODÓW:

30.03.2019 sobota

06.30 – Przyjmowanie uczestników w bazie zawodów

08.00 – Minuta „0” tras TŁ i TT

09.00 – Start trasy R100

09.30 – Start trasy TP25

16.30 –  Meta trasy TP25

17.00 – Meta trasy R100

18.30-19:30 – Planowane zakończenie wszystkich tras, nagrodzenie zwycięzców tras TP25 i R100

KOMUNIKACJA:

– autobusy 168, 268 przystanek Kiełpino – szkoła

START i META dla wszystkich kategorii znajduje się w bazie zawodów

NOCLEG:

Wyjątkowo w tej edycji brak możliwości noclegu w bazie zawodów.

SEKRETARIAT:

czynny 30 marca 2019 od godz. 6.30 przez cały czas trwania zawodów

NAGRODY:

– nagrody rzeczowe, dla trzech pierwszych zespołów w danej kategorii

– dyplomy i puchary dla najlepszych

ŚWIADCZENIA STARTOWE:

– mapa dla każdego uczestnika,

– na mecie posiłek, herbata, kawa itp.,

– referat weryfikacyjny OInO,

– potwierdzenie punktów do OInO,

– pieczątka okolicznościowa,

– inne nieujawnione.

DANE OSOBOWE:

Wszyscy uczestnicy Imprezy na Orientację SZAGO XVII wyrażają zgodę na publikację ich wizerunku oraz ich imienia i nazwiska w relacjach z Imprezy zamieszczanych w mediach oraz materiałach promocyjnych Organizatorów, Patronów i Sponsorów oraz wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych na potrzeby organizowanych przez UKS WŁÓCZYKIJ OSIEK imprez i zawodów jak również na ich gromadzenie w bazach danych UKS WŁÓCZYKIJ OSIEK zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (Dz.U. 133/97, poz. 883). Zgadzają się również na otrzymywanie korespondencji drogą elektroniczną i udostępniają w tym celu swój adres e-mail zgodnie z ustawą z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 144/02, poz. 1204).

POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

– zawody odbędą się bez względu na pogodę,

– trasy MnO (TŁ, TT) rozgrywane są zgodnie z regulaminem InO PTTK,

– zakaz korzystania z własnych map, niedostarczonych przez organizatora,

– korzystanie z GPS tylko do zapisu tracka,

– zawodnicy startują na własną odpowiedzialność, osoby niepełnoletnie za pisemną zgodą rodziców i pod opieką osoby dorosłej,

– zgłoszenie po terminie nie gwarantuje pełnych świadczeń,

– uczestnicy ubezpieczają się we własnym zakresie,

– na zawodach obowiązuje Karta Turysty,

– ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatora,

– za szkody wyrządzone wobec uczestników jak i osób trzecich organizator nie odpowiada,

– na terenie bazy obowiązuje zakaz palenia papierosów i spożywania alkoholu,

– szczegółowe informacje na stronie www.ukswloczykij.pl