Program KLUB

UKS Włóczykij  otrzymało dotację w ramach ministerialnego programu „Klub”.

Program „Klub” polega na bezpośrednim wsparciu sportowych środowisk lokalnych, których filarem funkcjonowania jest klub sportowy, definiowany jako centrum aktywności fizycznej oraz miejsce identyfikacji i kształcenia talentów sportowych. Szkoła i klub to dwa kluczowe miejsca kształtujące sportowo dzieci i młodzież. Dlatego istotne jest dotarcie z propozycjami do środowisk, które mają bezpośredni wpływ na funkcjonowanie tych obszarów. Jednocześnie niezbędne jest wsparcie klubów sportowych działających często w trudnych warunkach ekonomiczno – organizacyjnych.

W ramach programu zakupiony został sprzęt sportowy oraz prowadzone są systematycznie treningi w sekcji orientacji sportowej.

Projekty