Baza XVII Szago będzie zlokalizowana w Gdańsku w Kiełpinie Górnym :)

Baza XVII Szago będzie zlokalizowana w Gdańsku w Kiełpinie Górnym 🙂

Przewidujemy 4 trasy:
• dzienna TŁ łatwa ok. 10km, łatwa – 2-8 osób
• dzienna TT turystyczna ok. 17km, trudna – 1-3 osób
• TP25 bez stowarzyszy – 25 km, (limit czasu 7 h) 1 os.
• R100 rowerowa – 100 km,(limit czasu 8 h) 1 os.